Начало | За нас | Форум | Контакти | Карта на Сайта 

Софтуер за Геодезия,

             Картография

и Кадастър

 

 


MKAD (за допълнителна информация)

Setup - 29.09.2020 г. 10:11:43. (41.77 Mb)

Update - 27.10.2020 г. 14:35:40. (10.79 Mb)

Последни изменения в Mkad for Windows

Инсталиране на Mkad for Windows на Windows Vista и Windows 7/8/10

Предишни версии на програмата


Salary (за допълнителна информация)

Setup - 27.01.2016 г. 23:06:45. (23.6 Mb)

Update - 21.09.2020 г. 12:01:59. (4.53 Mb)

Последни изменения в Salary for Windows

 

REGES (за допълнителна информация)

Setup - 27.01.2016 г. 23:06:45. (36.49 Mb)

Update - 18.06.2020 г. 22:11:44. (1.87 Mb)

Последни изменения в Reges

Указания за инсталация

Макет за УДОСТОВЕРЕНИЕ за регистрация на дружение на собствениците по чл. 46а ЗУЕС

 

Lesocadwin

Setup - 27.01.2016 г. 23:06:45. (18.53 Mb)

Update - 24.06.2020 г. 06:14:25. (6.02 Mb)

 

Lesotest2

Setup

Update - 08.04.2020 г. 11:44:49. (3.08 Mb)

 

ForestInfo

Setup - 27.01.2016 г. 23:06:45. (13.14 Mb)

Update - 17.11.2017 г. 14:05:38. (3.64 Mb)

 

Mkad for PUP

Setup - 27.01.2016 г. 23:06:45. (30.47 Mb)

Update - 06.04.2020 г. 17:40:33. (6.91 Mb)

Последни изменения в Mkad for PUP

 

Други

принтерски драйвер за PDF

принтерски драйвер за PDF за VISTA, WINDOWS 7,8,10

Програма за печат на *.NDR файлове