Начало | За нас | Форум | Контакти | Карта на Сайта 

Софтуер за Геодезия,

             Картография

и Кадастър

 

 


MKAD (за допълнителна информация)

Setup - 27.01.2016 г. 23:06:45. (34.39 Mb)

Update - 14.12.2018 г. 11:17:33. (9.91 Mb)

Последни изменения в Mkad for Windows

Инсталиране на Mkad for Windows на Windows Vista и Windows 7/8/8.1 Допълнителни настройки за Windows 7/8/8.1

Предишни версии на програмата


Salary (за допълнителна информация)

Setup - 27.01.2016 г. 23:06:45. (23.6 Mb)

Update - 14.09.2018 г. 11:40:44. (3.08 Mb)

Последни изменения в Salary for Windows

 

REGES (за допълнителна информация)

Setup - 27.01.2016 г. 23:06:45. (36.49 Mb)

Update - 15.05.2018 г. 11:02:23. (1.86 Mb)

Последни изменения в Reges

Указания за инсталация

Макет за УДОСТОВЕРЕНИЕ за регистрация на дружение на собствениците по чл. 46а ЗУЕС

 

Lesocadwin

Setup - 27.01.2016 г. 23:06:45. (18.53 Mb)

Update - 11.12.2018 г. 11:50:15. (6 Mb)

 

Lesotest2

Setup

Update - 05.02.2017 г. 00:15:20. (3.08 Mb)

 

ForestInfo

Setup - 27.01.2016 г. 23:06:45. (13.14 Mb)

Update - 17.11.2017 г. 14:05:38. (3.64 Mb)

 

Mkad for PUP

Setup - 27.01.2016 г. 23:06:45. (30.47 Mb)

Update - 19.01.2018 г. 14:44:45. (11.33 Mb)

Последни изменения в Mkad for PUP

 

Други

принтерски драйвер за PDF

принтерски драйвер за PDF за VISTA

Програма за печат на *.NDR файлове