Новости в SALARYWIN - 2013 г.

 

21.01.2013

            1. Добавени са новите минимални осигурителни прагове и промените в кодовете за видове плащане и справката за платежни и самите платежни са съобразени с новата единна сметка.

                - Преход към новата 2013 година:

                    1. Инсталирате новата версия.

                    2. Ако вече сте приключили месец 12.2012 г. изпълнявате функцията Служебни настройки-подмяна на служебните номенклатури. Ако не просто приключвате месец 12.2012 г.

                    3. В параметри- минимален осигурителен доход виждате Вашия код по КИД в кой ред попада и го въвеждате номера на реда в параметри-данни за фирмата-пореден номер на КИД.

                    4. В параметри-номенклатура длъжности натискате бутона мин.осиг. доход

                    5. Процентите за ДОО и здравно осигуряване не са променяни.

                    6. В данните за фирмата е добавен код на ТД на НАП.

                    7. Във ведомости-списък на суми по платежни нареждания е добавен нов ред Сума за Единно платежно.

      

Новости в SALARYWIN - 2012 г.

 

12.01.2012

            1. Добавени са новите минимални осигурителни прагове и промените в кодовете за видове плащане

                - Преход към новата 2012 година:

                    1. Инсталирате новата версия.

                    2. Ако вече сте приключили месец 12.2011 г. изпълнявате функцията Служебни настройки-подмяна на служебните номенклатури. Ако не просто приключвате месец 12.2011 г.

                    3. В параметри- минимален осигурителен доход виждате Вашия код по КИД в кой ред попада и го въвеждате номера на реда в параметри-данни за фирмата-пореден номер на КИД.

                    4. В параметри-номенклатура длъжности натискате бутона мин.осиг. доход

                    5. Процентите за ДОО и здравно осигуряване не са променяни.