Начало | За нас | Форум | Контакти | Карта на Сайта 


Софтуер за Геодезия,

             Картография

и Кадастър

 


Новини

 

01.2023 г. Направено е мобилно приложение за android за показване на данни за имоти, парцели и подотдели от mkad for windows - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mkad

11.2020 г. Направен е модул за цифров модел на терена и интерполации на хоризонтали

08.2019 г. Направен е модул за подписване на CAD файл.

01.2019 г. Направен е модул за коригиране на явна фактическа грешка.

09.2014 г. Направен е някакъв вариант за правене на споразумения на масиви за ползване на земеделските земи, на основание чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ - Виж тук

01.2012 г. Направен е модул към програмата за цифров модел, регистър и баланси за плажове по ЗУЧК - виж тук.

03.2012 г. Нова версия на програмата за работа с трицифрени сгради - виж тук.

04.2010 г. Направена е база данни на подземни проводи и шахти - виж тук

12.2009 г. Има нова тестваща програма на АК. Изтеглете я тук.

01.2009 г. Направен е изход в MIF/MID и SHP формати

03.2007 г. Разработен модул за трансформация на координати между различните геодезически координатни системи използвани в България - 1930 г., 1950 г., 1970г., UTM(WGS84 ) и географски координати. виж тук.