Новости в Mkad for Windows - 2024 г.

12.07.2024      В меню Файл е добавен елемент Предишни файлове. Показват се последните 30 отваряни файлове.

26.06.2024      В параметри-видимости-Номер на имот е добавен номер на имот с ЕКАТТЕ – ЕКАТТЕ.Р.И

20.05.2024      Тия дни АК е актуализирала данните в inspire.cadaste.bg.  Може спокойно да ползвате Mkad mobile.

09.05.2024      В сървера на МЗГ за ортофото са сменили името на слоя. Направете update на програмата.

16.04.2024      В данните за документа за собственост е добавено поле Номер от двойно входящ регистър. Това поле не отива в CAD файла.

07.03.2024      В документи-кадастър-списъци е направен списък на имотите с ограничения.

04.03.2024      Добавена е тематична карта по землище на имотите по данните от КК.

27.02.2024      Има нова версия на мобилното приложение Mkad mobile. Във формата за имот и сграда има бутон за навигация до имота в Google Maps. Направете актуализация от Goolge play.

22.02.2024      Добавена е тематична карта по вид собственост на имотите по данните от КК.

21.02.2024      Добавена е тематична карта по трайно предназначение на имотите по данните от КК.

19.02.2024      В Меню Редакция функцията paste работи с POINT(x,y), ако преди това е направено copy в KAIS. Прави точка от опорната мрежа. Работи и Paste POLYGON от KAIS.

14.02.2024      В кадастралния регистър за самостоятелните обекти на няколко нива излиза площта на всяко ниво в колона 4.

12.02.2024      Добавени са зоните по Натура 2000 – Бутон Н2. Запълването се настройва с тематична карта Натура 2000. Линиите са тип 238 и 239, а надписите тип 155, 156.

21.01.2024      Има нова версия на мобилното приложение Mkad mobile. Вече може да се търси по кадастрален идентификатор в inspire.cadasre.bg. Направете актуализация от Goolge play.

11.01.2024      Има нова версия на мобилното приложение Mkad mobile. Приложението извежда контура на имота или сградата в DXF формат. Направете актуaлизация от Goolge play.

И за сега данните в Inspire.cadastre.bg са актуални към 05.2023 г. Проверявайте поне площта дали е като по документа!

Новости в Mkad for Windows - 2023 г.

 

14.10.2023      В палетката за контури е добавен бутон за въртене на административния адрес. Указва се точка в контура на имота или сградата.

04.10.2023      Оправена е грешката при движение на номер на имот, когато номера се пише с шрифт от windows и запазването на параметрите за шрифтове от windows в NOM файла.

13.09.2023      Четенето на имот и сграда от КК е ограничено до текущия прозорец на екрана за по-бързо четене. Затова трябва да виждате имота или сградата от КК на екрана.

01.09.2023      Точките от опорната мрежа излизат с коти в DXF.

28.08.2023      Има нова версия на приложението Mkad mobile. Направете update.

Приложението показва данните за имотите и сградите  от кадастралната карта по Inspire от inspire.cadastre.bg. Работи без зареждане на geojson от mkad.

Geojson-a от mkad съдържа  и контура на квартал от регулация.

19.07.2023      Регистърът на контактна зона НОВ е разделен на два регистъра – по чл.42, ал.4 и по чл.42, ал.7.

18.07.2023      При четене на данни от КК по Inspire на район може да се зададат начален и краен номер на имот в района.

06.07.2023      Направени са линии на прекъсване в DTM. В редакция се задават леви и десни коти.

28.06.2023      По всичко изглежда, че данните по Inspire от Агенцията по кадастъра са актуализирани. Намерих имоти въведени 2023 г.

Добавена е палета Данни от КК с бутони КК и I. С KK с включва и изключва показването на кадастралната карта по Inspire. С I може да се покаже номер на имот от КК по Inspire и да се видят данните му. Във формата за данните за имота по Inspire има бутон за сваляне на имота.

Във формата за имот има бутон КК при който се показват данните за имота по Inspire.

13.06.2023      Не е ясно каква е актуалността на данните по Inspire от Агенцията по кадасър. В сайта https://data.egov.bg/organisation/dataset/b6501e48-3825-44d5-93d7-15ed57d699a3?order=updated_at пише, че данните са актуални към 2023-05-19 12:31:20. Така, че имайте едно на ум!

12.06.2023      В меню Файл-Импорт Четене на имот от КК (Ctrl-I) могат да се четат както произволни недвижими имоти (поземлени имот, сграда или самостоятелен обект), така и имот със сградите му, цял кадастрален район или цяло землище.

08.06.2023      Програмата може да визуализира данните за имоти и сгради по Inspire от Агенцията по кадастър. Включва се в параметри-видимости или от бутона КК в палетката Допълнителни бутони. За сега визуализацията е ограничена до 1000х1000 м. заради бавната скорост. Може да се настройва цвета на имотите и сградите. За копиране на имот или сграда използвайте старата функция  в меню Файл-Импорт-Четене на имот от КК (Ctrl-I).

                        В меню Файл-Импорт Четене на имот от КК (Ctrl-I) могат да се четат както произволни недвижими имоти( поземлени имои, сгради или самостоятелни обекти), така и имот със сградите му, цял кадастрален район или цяло землище.

27.05.2023      Във файл-експорт  в изход на ортофотото в георефериран JPG  е направен и изход на 4 км. картен лист на ИСАК в координатната система на *.а файла или в UTM 35.

23.05.2023      Във файл-експорт е направен изход на ортофотото в георефериран JPG. JPG-ът е в координатната система на *.а файла.

11.05.2023      Добавена е тематична карта по тип на данните за имота – нормален, проектен или исторически.

30.04.2023      Програмата визуализира ортофотокартата на министерството на земеделието. Включва се и се изключва с бутона Орто в палетката Допълнителни инструменти или от Параметри-видимости. Картата е с актуалност  2020, 2021 и 2022 г. за различните части на страната. Годината се показва в статус лентата след кординатната система. Резолюцията на ортофотокартата е 3 пиксела на метър или 33 см.

                        Програмата визуализира ЕТК 1:5000. Включва се и се изключва с бутона ЕТК 1:5000 в палетката Допълнителни инструменти.

17.04.2023      В меню Файл-Импорт има Четене на имот от КК (Ctrl-I).

02.03.2023      Министерството на земеделието е сменило формата на shp файла на допустимите площи. Новия формат се чете от Четене на допустим слой  2023+ в меню Допустим слой.

01.03.2023      В палетката за растери е добавен бутон Rasters, който включва и изключва чертането на заредените растери.

17.01.2023      Направен е изход в geojson формата за приложението Mkad mobile. Приложението може да се свали от Goolge Play за Android. В меню файл-експорт+Запис на geojson се извежда целия зареден файл, а в Редакция-Запис на geojson се извеждат избраните контури.

Извеждат се имоти, сгради, парцели и подотдели. Извеждат се само видимите елементи от меню Параметри-Видимости. За изхода в geojson важи парамeтъра Изтриване на точките в правите от Параметри-скица.

Полученият geojson файл може да се копира на телефона или таблета с помощта на кабел, viber, skype, facebook или електронна поща и да се отвори в приложението. Пробвайте с избрани контури. Цели населени места се отварят бавно в приложението. Geojson от 22 MB се отваря за 5 min, а от 36 MB – 8 min. Зависи от параметрите на телефона.

В приложението при указване на точка в имот или сграда се извеждат данните за имота или сградата. Координатите на точките по контура на имота или сградата могат да се изведат в текстови файл за трасиране.

Примерен geojson файл: http://www.kolma.bg/mkadwin/s.BALVAN_chast.rar

 

Новости в Mkad for Windows - 2022 г.

 

14.12.2022      В програмата е въведена последната номенклатура на улиците с код по ГРАО с актуалност 10.2022 г.

07.09.2022      В документите за парцеларни планове – списъци и регистри- могат да се включват и лицата с отстъпено право на строеж.

14.07.2022      Във формата за редакция на параметрите на тип текст е добавено поле за разстояние между буквите в част от ширината на буквата. Използва се при текстове за оформление на рамката ако буквите се застъпват в някои версии на windows в зависимост от инсталираните шрифтове.

22.06.2022      В Регистъра на засегнатите имоти в контактната зона нов формат са добавени празни колони от номер 26 до 31.

09.06.2022      В параметри в добавен параметър КВС номер на имот с текст 140. Използва се при контактна зона ако искаме да разграничим имотите от КВС и от КК не само по вида ( РРРИИИ или Р.И) но и по цвят, размер или шрифт. Използва се параметъра закон във формата за имот-други данни.

02.06.2022      Във формата за имот-други данни е добавено поле Начин на материализиране. В Регистъра на засегнатите имоти в контактната зона нов формат в колоната за допустима грешка площта се смята спрямо два параметъра – трайно предназначение и начин на материализиране.

25.05.2022      В меню Обекти-точки е добавена функция номериране на точките по проектните линии. Точките по проектните линии се номерират, ако вече нямат номера и им се слага начин на определяне – Проект.

24.05.2022      От агенцията по кадастър искат и регистър на имотите в контактната зона и регистър на имотите от ЯФГ. Начинът да се направят и двата регистъра най-лесно е следения:

1. Правите архив на началното състояние, получено от КК. Този архив стои за използване за ЯФГ.

Сега започвате да работите контактна зона:

2. Върху получената КК нанасяте новите граници на измерените имоти и ги затваряте с нови номера. В тези имоти слагате в други данни закон по ЗКИР. Старите имоти трябва да са по закона за земята.

3. В Обекти-имоти пускате сечения за контактна зона

4. В документи-кадастър-списъци вадите регистър на контактната зона-нов.

5. Чертаете си тематична карта контактна зона

6. Правите си архив на тази база за евентуални корекции и с това свършва контактна зона.

Започва работата по ЯФГ:

7. Пак върху тази база прегенерирате засегнатите имоти със старите им номера и новите граници.

8. Отваряте и оригиналния архив на КК като втори файл

9. Пускате регистър на засегнатите имоти от ЯФГ

10. Ако ви искат правите скици проект на засегнатите имоти.

13.05.2022      Направени са допълнителни списъци за СОЗ пояс I, II и III.

21.04.2022      Създаден е нов модул за изобразяване на данни в реално време от WMS услугата на агенцията по кадастър. Изобразява се актуалната графика на КК и данни за имотите, сградите и самостоятелните обекти без данни за собствеността. Услугата е платена по договор с Агенцията по кадастър според Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, приета с Постановление № 175 на МС от 1998 г., посл. изм. ДВ, бр. 2 от 8 януари 2021 г.  Червените линии и номера са от актуалната кадастрална карта, черните от по-стар модел на КВС..

image002

Новости в Mkad for  Windows - 2021 г.

 

20.12.2021      В Документи-Кадастър-Списъци има Регистър на контакна зона НОВ по образец от последната заповед на АК от 26.11.2021 г..

09.12.2021      В Документи-ЯФГ е добавен нов списък на засегнетите имоти по образец от последната заповед на АК от 26.11.2021 г..

06.12.2021      В формата за имот-Други данни е добавено поле номер на кадастрален лист от кадастралния план. В скици е добавена командата $кад.лист$. Командата е необходима за скица на поземлен имот от кадастрален план.

03.12.2021      В Парметри-Схеми на етажи/карнети в добавен параметър Заповед на правоспособното лице. В макетите за скица е  добавена команда $заповед.лице$, необходима за  ПРОТОКОЛ за трасиране или означаване и координиране  на граници на поземлен имот.

02.12.2021      Новите три вида трайно предназначение на територията се решават с чекбокс във формата за имоти – Защитена зона.

                        В тематичната карта за трайно предназначение са добавени още три реда, с които се определя цвета на защитенте зони.

                        За вертикалната щриховка на защитените зони е добавена нова тематична карта – защитени зони. За да се получи необходината тематична карта на трайно предназначение трябва да се включат и двете тематични карти – трайно предназначе+ние на триториата и защитени зони едновременно. 

01.12.2021      В реперния карнет е добавено населеното място.

08.11.2021      В настройка на печата е добавен checkbox за изправяне вертикално на трапецовидната рамка в 2005 координатна система.

31.10.2021      За мезонетите е добавена площ на 1,2,3 и 4 ниво. Ако се появят петонети, ще добавим и площ на пето ниво. Тази площ излиза в схемите на СО. Нe отива в CAD формата, защото няма достатъчно място за нея.

19.10.2021      За постигане на рамката по така наречения образец „Банкя”, който броди из страната, символът © може да се копира от тук и за да се начертае трябва във параметри-видимости да се включат шрифтове от windows и за тип текст  63 също да се включат шрифтове от windows..

09.09.2021      В параметри-схеми е добавен параметър –Всички линии на етажа. Използва се за чертане на схема на сграда с подземни сам. обекти извън контура на сградата.

11.07.2021            Направен е модул за Санитарно охранителни зони. Във формата за стар кадастър – други данни полето вид отуждаване има два нови елемента СОЗ пояс I, СОЗ пояс II и СОЗ пояс III. За да излизат координатите на СОЗ в точките на контура на СОЗ трябва да има точка от опорната мрежа тип 26. Списък на засегнатите имоти излиза в Документи-СОЗ. Името на обекта се въвежда в параметри-файл.

06.07.2021      Направен е прецизен реперен карнет по инструкцията https://www.cadastre.bg/sites/default/files/instrukcii_za_geodezicheskite_raboti_po_prilagane_na_podrobnite_0.pdf

Във формата за точка от опорната мрежа има таблица с реперните точки. Определят се автоматично ако има реперни линии и реперните линии започват точно от опорната точка. Ако в реперните точки има точка от опорната мрежа тип 26 с кота, котата се взема за височина на реперната точка. На десен клавиш реперните точки могат да се редактират, изтриват или определят автоматично. Реперните точки излизат в таблица в реперния карнет. Текстът в таблицата е тип 31, а номерата в графиката е тип 5.

Във формата за реперен карнет има чекбокс за Прецизен карнет.

09.06.2021            Направено е ново оформление на картните лист в М1:1000 и 1:5000 според последните изисквания на Агенцията – максимално близко до Наредба № РД-02-20-5

Кадастрална.1:1000 по Наредба № РД-02-20-5

Кадастрална 1:5000 по Наредба № РД-02-20-5

27.05.2021      Във видовете надпис на номер на имот е добавен вид „Без номер”. Използва се когато искаме да надпишем името на собственика, но без номер на имота.

При изход на CAD формат е добавен параметър „Наследници на”. Когато е изключен в CAD формата не излиза информация дали собственикът е починал.

16.04.2021      Добавени са типове линии за проектни хоризонтали – 265, 266, 267 и 268. В *.nom файла трябва да се добавят следните редове след линия 263:

265      255      255    2  1 0  2.00  2.00  0.00  0  0.00  0.18 210   153 00000000010000000000000000000001 Основен хоризонтал - проектен

266      255      255    3  1 0  2.00  2.00  0.00  0  0.00  0.35 211   154 00000000010000000000000000000001 Удебелен хоризонтал - проектен

267      255      255    2  2 0  5.00  1.00  0.00  0  0.00  0.18 212   155 00000000010000000000000000000001 Допълнителен хоризонтал - проектен

268      255      255    2  2 0  2.00  1.00  0.00  0  0.00  0.18 213   156 00000000010000000000000000000001 Спомагателен хоризонтал - проектен

29.03.2021      Във формата за сграда-други данни в добавено поле характеристика на сградата. В скиците в добавена командата $характеристика$.  Полето характеристика не ходи в CAD формата.

10.02.2021      В скиците в добавена командата $площ.обезщетение$, която показва разликата между площ по документ и графична площ. Използва се за скица при корекции за явна фактическа грешка.

30.01.2021      Във формата за собственост е добавено текстово поле „Номер на обекта по документ”. Ползва се основно за описание на паркоместа - „ПМ 3, 25 кв.м.”.

27.01.2021      Направена е функция за надписване на координати на подробна точка и координати на точка от опорната мрежа – Обекти-точка-Надпис на координати и Обекти-опорна мрежа-надпис на координати..     

23.01.2021      Направени са  сечения на имотите със зоните от ОУПО и спискън сеченията на имотите със зоните - Документи-ОУПО-Сечения и Документи-ОУПО-списък на имотите с данни за зоните от ОУПО

12.01.2021      Направена е  Скица-проект за изменение на КККР  Избират се променените имоти. Влиза се в един от тях и се прави скица с макета Скица проект за изменение на КККР.rtf В макетите за скица са добавени следните команди:

$избрани.списък$                Списък на избраните имоти

$избрани.данни$                  Данни за избраните имоти

В таблицата на проектните координати излизат всички проектни точки по границите на избраните имоти.

07.01.2021            В Параметри-Общи е добавен параметър Папки в KML. Когато се изключи в KML файла не се правят папки за отделните типове данни. KAIS-а не разбирал папките при четене на KML.

 

Новости в Mkad for  Windows - 2020 г.

17.12.2020      В обекти-опорна мрежа е добавен изход на arh файл в csv формат.

16.12.2020      В параметри-видимости е добавен параметър за надписване на отрежданията на парцелите.

08.12.2020      Във формите за имот и сграда - координати е добавен изход в CSV.

28.11.2020      Във формата за имот има страница за промените в данните за имота. Такива промени идват само от zem файл от поземлените комисии

                        В палетката за линия е направен е бутон за поставяне на ширина/височина на хоризонтал на указаните линии.

19.11.2020      Във формата за определяне на видимостите има добавен checkbox  да работи само за контурите.

05.11.2020            Сеченията за контактна зона се смятат между имоти в населени места и със закон за възстановяване по ЗКИР и всички останали имоти.

Направен е бутон за движение на графичната рамка при Реперен карнет

24.08.2020      ОСЗ-тата дават данни за споразумения в архив ZIP  Дезархивирате архива и четете файловете както преди.

Данните от споразуменията също трябва да са архивирани. Програмата прави ZIP файл и той трябва да се предава в ОСЗ,

07.08.2020      Добавен е Списък на засегнатите имоти при ЯФГ в който площите са в кв.метри, а не в хектари. При правене на КК на населено место, в което КВС е вече прехвърлена в КК, агенцията иска контактните зони да се процедират като ЯФГ и площите да са в кв. метри.

28.07.2020      Добавен е параметър за надпис на адреса под номера на имота. Това е необходимо във връзка с предстоящото преброяване на населението.

17.07.2020      Програмата чете shp файловете от агенцията по кадастър с имена ЕЕЕЕЕ_ггммддG.shp и съответния ЕЕЕЕЕ_ггммддP dbf  с правата Фаил-Inport1-без Населени места или всички данни.

18.05.2020      В тематичните карти е добавен параметър ред. Той определя реда на чертане на тематичните карти, когато се включени едновременно. Първо се чертаят картите от ред 0, след това от ред 1 и т.н.

13.05.2020      Направени са командите $надземни етажи$ и $подземни етажи$ в макета на скица на сграда.

04.04.2020      Направена е функция за надписване на хоризонтали – Обекти-текст-надпис на хоризонтал. Указва се хоризонтал в точката на надписа. Височината на хоризонтала трябва да е въведена в линията.

text horizintali

30.03.2020      Добавени са списъци на зоните в ОУПО и ОУПНМ по Наредба № 8 – Документи-ОУПО и ОУП на НМ

 

Графично изобразяване

Номер (в рамките на един вид зона)

Вид устройствена зона

Граници на устройствена зона (териториална локализация)

Параметри

Специални изисквания

Плтъност в %

Етажност

Кинт

Минимално озеленяване %

Комуника- ционни

Инфра- структурни

Екологични

Инженерно- геоложки

 

1

Жг

 

0

 

0,0

0

 

 

 

 

 

1

Жм

 

20

4

0,5

67

Да

Да

Да

Да

 

1

Жм

 

0

 

0,0

0

 

 

 

 

 

25.03.2020            Добавени са условни знаци за ОУПО и ОУПНМ по Наредба № 8

15.03.2020      Добавена е тематична карта на ОУПНМ по зона.

13.02.2020      В параметр-скица в добавен параметър за показване на всички проектни съседи в скицата. Когато е изключен в скицата на проектен имот, сграда и СО при делба се извеждат като съседи само проектните имоти от същата делба. Когато е включен се извеждат всички проектни съседи. Последното се използва при създаване на СО в нова сграда като проектни СО, ако агенцията ги иска като такива.

29.01.2020      В параметри-Видимости има опция всички линии да се чертаят плътни. Това е полезно при редактиране на прекъснати типове линии – щрихи, точки и др.

 

23.01.2020      Направих нещо, което дълго време не исках да правя. Движение на линия и контур. Това не е много геодезическо, защото всичко трябва да се мери, но клиентите го искаха и да го ползват на тяхна отговорност. Аз си измивам ръцете. Все пак го направих максимално „геодезически”. Няма никакви дърпания и влачения на маси, столове и дивани. Избира се обекта и се указват две точки – една от модела на обекта и друга, най-добре мерена точка, в която първата трябва да се премести. Функциите са в меню Обекти-Линии и меню Обекти-Имоти. Местенето на контури работи за всякакви контури. Движението може да наруши топологията на съседните контури.

 

21.01.2020            В параметри-картни листи могат да се редактират цветовете на картните листи.

 

10.01.2020      Направени са собственици на парцели,  които не са отредени за имоти. Във формата за парцел има данни за собствениците на парцела. Могат да се въвеждат и собственици на парцела, дори и той да не е отреден за някой имот. Това е необходимо когато общински земи се парцелират и продават като парцели. Това не е ясно колко е законно, но нотариусите и общините го правят. Затова тази възможност е на собствена отговорност на потребителя. Собствениците на парцели без имот не могат да отидат в CAD формат и в Агенцията по кадастъра! Те могат да служат само за справка на екрана и печат на скица на парцел. Не участват в списъците и балансите на имотите.

                        Ако в последствие се направят имоти и за тях се отредят парцели е необходимо собствениците на парцела да се свържат с имота, за който парцела е отреден – десен клавиш на мишката върху собствеността и Връзка на собствеността с имот. Ако тази връзка се направи собствениците на парцела ще станат и собственици на имота.

 

 

 

Новости в Mkad for  Windows - 2019 г.

 

11.10.2019      За подписването с CAPICOM.DLL на Windows 7,8,10 трябва да се направи следното:

Смъкнете и дезархивирайте www.kolma.bg/mkadwin/install_lib_capicom.zip.

Изпълнете capicom_dc_sdk.msi

Стартирайте като администратор 32bit.bat или 64bit.bat в зависимост от версията на windows.

 

12.09.2019      В параметри-Схеми на етажи / карнети може да се настройва дали да излиза мащаба в реперния карнет.

24.08.2019      Подписването с CAPICOM.DLL на Windows 7,8,10 стандартно не работи. Трябва да се направи това https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa382434(v=vs.85).aspx?f=255&MSPPError=-2147217396,   Download, Install, Run, Restart.

                        Стартирането на regsvr32 CAPICOM.dll трябва да става в администраторски режим – Run cmd.exe as Administrator- описано е тук https://www.softwareok.com/?seite=faq-Windows-8&faq=7.

 

                        Направено е подписване на произволен файл в меню Служебни корекции- Подписване на произволен файл attached и detached (закачен или откачен подпис) – KPT, KOR и други.

24.08.2019      Агенция по кадастър иска CAD файлът да е подписан с detached signature. Ok, програмата вече може да подписва с detached signature. Има допълнителен checkbox при правене на CAD файл. След подписването не редактирайте CAD файла!

22.08.2019      Програмата може директно да чете .p7s файлове, които съдържат CAD файл (attached signature) . В windows explorer – десен клавиш-open with-mkadwin на файла или в mkadwin отваряне на *.p7s.

20.08.2019      Направено е подписване на CAD файла с електронен подпис  - във формата за писане на CAD файл има checkbox Подписан. Програмата прави файл с разширение .p7s, който съдържа подписания CAD файл. CAD файлът може да се подпише и отделно с електронен подпис, но подписан от програмата се гарантира, че след това не е променян. Необходимо е потребителят да има инсталиран електронен подпис.

За отваряне на подписани файлове трябва да имате програма за цифров подпис – например Digital Signing Tool v2.0 на Информационно обслужване.

19.08.2019      Направен е протокол за удостоверяване на означени граници на поземлени имоти – във формата за Имот-Документи.

02.08.2019      Направена е нова технология.за ЯФГ:

 

1. Копираме оригиналните данни в друга директория и ги наричаме архив.

2. В текущата директория прегенерираме засегнатите имоти по новите контури със същите номера като нормални имоти.

3. Ако трябва изтриваме някой имоти.

4. Ако трябва създаваме нови имоти, които не са проектни, а нормални.

5. В меню Документи-ЯФГ нов метод  правим списък на засегнатите имоти като използваме двата цифрови модела – 1 - нов и 2 - стар. Списъкът се прави при активен нов файл и отворен и стария модел от архивните данни.

6. След това в меню Документи-избор на засегнатите имотите избираме засегнатите имоти с разлика в двата файла и правим CAD на избраните имоти.

25.07.2019

1. В менюто Служебни корекции – групови редакции е добавено меню Групови редакции на параметри за сам. обекти

15.07.2019

1. В менюто Споразумения е добавено четене на SHP за ОСЗГ с масиви за ползване от предишни години – PO_99999.SHP.

08.07.2019

1. В менюто Обекти-Допустим слой са добавени елементи Сечения на масивите за ползване с допустимия слой и Регистър на сеченията на масивите за ползване с допустимия слой.

13.06.2019

1. В палетката за текст е добавен бутон за подравняване на текст по линия.

04.06.2019

1. Направен е нов слой – Постоянно затревени площи. Слоят се чете от SHP по области от следния адрес: ftp://212.122.182.203/ .Чете се файлът PZP_DDMMGGGG_OOO.SHP. (DDMMGGGG е дата, а ООО  код на област ). Въвеждат се само контурите в съответното землище.

06.04.2019

1. Направен е нов слой – Допустим слой за подпомагане. Слоят се чете от SHP по области от следния адрес: ftp://212.122.182.203/ .Чете се файлът ELG_DDMMGGGG_OOO.SHP. (DDMMGGGG е дата, а ООО  код на област ). Въвеждат се само контурите в съответното землище. Със слоя се работи в Обекти-Допустим слой. Има и нова тематична карта на допустимия слой. Могат да се смятат сеченията на имотите с допустимия слой и да се извежда регистър.

28.03.2019

1. В макетите на скица са направени командите

$имоти в УПИ$

  Имот $имот.номер$ с площ $имот.площ$. Площ на имота в УПИ: $имот.площ в УПИ$

$имоти в УПИ$

      за имотите, отредени за даден парцел.

2. Добавена е командата $имоти.списък.площ$. Извежда отредените имоти за парцела с площта им и площта им в парцела.

28.03.2019

1. В меню Документи има подменю ЯФГ. Там се четат shp на разликите и на новите контури от проверката на ЯФГ и се вади списък на засегнатите имоти. Разликите и новите контури се четат в ниво Стар кадастър и могат да се видят на тематична карта стар кадастър.

05.03.2019

            1. При изход във DXF на тематичната карта всяка тематична карта и всеки ред в нея излизат в отделен layer.

27.02.2019

            1. При изход и вход от DXF вече има две отделни прекодиращи таблици. При изход е старата, а при вход е нова. Новата таблица на слоевете, блоковете и стиловете се попълва от четения DXF файл. Съответствието при четене на DXF към типовете линии, условни знаци и текстове може да се редактира на екрана и да се запазва или въвежда от *.INI файла  Може няколко слоя, блока или стилове да се въвеждат в един тип линия, знак или текст при четене. Редакцията става като се чукне в десния край на полето за тип.

21.02.2019.

1.Във формата за четене и писане на dxf е направено запазване и зареждане на таблицата за прекодиране на типовете линии, текст и условни знаци в различен файл. Името на файла се пази и следващия път се зарежда от него и запазва в него при редакция. Таблицата работи по следния начин:

При писане – линиите, знаците и текстовете се записват в съответния Layer, знаците като съответния блок и надписите като съответния стил. Ако е включен параметърът All into Layer0 всичко отива в layer0.

При четене  - Типът на линията се определя от слоя в DXF, типът на знака от името на блока, а типът на текста от стила му

12.02.2019

1.Направено е четене на електронен карнет от TPLAN – файлове с разширение *.elk или *.gsn – Файл-Import-Eл. карнет от TPLAN. В електронния карнет от TPLAN са крокирани линиите още при снимката. Типовете линии са както в cad формата.

29.01.2019

1.Направен е списък на засегнатите имоти при отстраняване на Явна фактическа грешка – Документи-кадастър-списъци-ЯФГ. Отварят се двата цифрови модела – преди и след отстраняването на ЯФГ- в два отделни прозореца в програмата от две различни директории. В първия модел се пуска списъка за ЯФГ. Програмата извежда имотите с разлика в площите в двата файла.

16.01.2019

1.Направен е изход в DXF за версия 2000 на AUTOCAD. Има Checkbox във формата за правене на DXF. В тази версия на DXF излизат и тематичните карти (щриховки и запълвания). НАЙ-ПОСЛЕ! Извежда се активната тематична карта в момента.

 

 

 

Новости в Mkad for  Windows - 2018 г.

 

 

23.12.2018

1.В скица са направени командите:

- $землище.имемб$                  Име на землището с малки букви

- $землище.имемб1$                Име на землището с малки букви в началото на изречението

- $землище.п.к.$                       Пощенски код на землището

- $община.имемб$                    Име на общината с малки букви

- $Област.имемб$                     Име на областта с малки букви

- $трайно предназначение1$     Трайното предназначение на територията без думата „територия”

- $стар.план.парцел$                 Стар план парцел

- $стар.план.квартал$                Стар план квартал

- $собственик.док.ид.части1$    Данни за идеалните части

- $собственик.док.данниАВ$     Данни от Агенцията по вписванията

- $собственик.док.издател$       Издател на документа

- $сгради11$                             Данни за сгради както в скицата от АГКК

 

19.12.2018

1.Направена е функция за завъртане на текст успоредно на отсечка от посочена линия – Обекти-Текст-Подравняване по линия.

11.12.2018

1.Програмата предупреждава ако някой е променил *.а файла след четенето му или след последното записване на диска. Това се използва при работа в мрежа, ако някой друг потребител е записал *.а файла и този потребител желая да работи с актуална версия на файла трябва да го затвори и да го зареди отново.

2.При запис на *.а файла програмата предупреждава ако файлът е променен след четенето му или след последното писане.

05.12.2018

1. В търсене на самостоятелни обекти може да се търси и по графичен етаж на обекта.

28.11.2018

1. Параметърът „Граници на имоти”  от Видимости не важи за поправките в кадастъра и регулацията – типове линии 220..225 и 254..259.

2. В Microsoft word във file-print-options има параметър „Аllow A4/Letter paper resizing”.Ако скицата в word е направена за А4, принтерът е стандартно на Letter и този параметър е включен word-a намалява размера на картинката и мащаба отива на кино. Затова изключете този параметър! В последните word-дове това се казва „Scale content for A4 or 8.5 x 11” paper sizes”. Аналогичен параметър има и в Adobe Reader – Print – Fit, Actual size, Shrink oversized paper, Custom Scale. Трябва да е на Actual size!

12.10.2018

1. Направено е нов вид закръгление на хоризонтали с кубични сплайни.

27.09.2018

1. Направена е тематична карта по предназначение на сгради.

18.09.2018

1. Направена е функция за автоматично генериране на имоти и сграда по надписа им. Служебни корекции-групови редакции-автоматично генериране на имоти и сгради. Преди това трябва да се въведе екатте на землище. Линиите на сгради трябва да са тип 3, а на имотите в ниво имоти. Имотите да са написани като кадастрален идентификатор (1.1), а сградите с двуцифрен номер (01). Точката на позициониране на надписа да е вътре в контура. Тематична карта по имоти, препокриване и сгради дава информация какво е станало. Текста се изтрива и функцията може да се пуска многократно  при необходимост.

09.08.2018

1. В параметри-скица е добавен  параметър - Изтриване на точки по правите при чертане на скицата и в таблицата с координати на имота..

21.06.2018

1. В служебни корекции-изтриване на данни има елемент изтриване на кадастъра - сгради, улици, сам. обекти и райони - от графиката и от базата данни. Използва се за заместване на кадастралната карта в цифров модел с регулация и кадастър. За по-сигурно направете архив преди това.

21.05.2018

1. В кадастралния регистър могат да се изключват ЕГН и адрес на собственика.

2. Програмата може да прави скици на имот и парцел в пейзажен режим ( landscape). Настройва се в Параметри-Скица-Пейзажна скица. За да излезе мащабът под графиката в word, текстът с мащаба трябва да е първи в петата.

22.01.2018

1. Символите ©, §, ° и № се изобразяват коректно при включени шрифтове от Windows за дадения тип текст. Символите могат да се вземат от тук с copy-paste (©§°№).

07.01.2018

1. Начинът на надписване на номер на имот „LKAD е прекръстен на „КВС”. Ако номер на имота е >999, имота се надписва с кадастрален идентификатор, за да няма объркване.

2. Има нов начин на надписване на имот – „КВС или Р.И”. Пише се кадастрален идентификатор за урбанизирани територии и номер по КВС за  друг вид територия. Така могат да се правят по-ясни карти на контактните зони между КВС и кадастралния план на населеното място.

 

 

Новости в Mkad for  Windows - 2017 г.

 

19.10.2017

            1. Направени са надписи на координатите в извънкамковото оформление на картния лист.

26.09.2017

            1. При изхода в dxf знаците и текстовете могат да имат слой, който да се редактира

26.03.2017

            1. Върната е старата свободна кадастрална рамка под името "Свободна стара"

15.03.2017

            Според § 15 от заключителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-5  от 15 декември 2016 г. някои дейности се отлагат до 24 месеца,  включително и новия кадастрален регистър.

"§ 15. (1) Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на разпоредбите, които регламентират:

1. дейностите по създаване и поддържане на информационно-административната карта, регистъра към нея и процесите, свързани с тях;

2. дейностите по нанасяне на зоните на ограничения и техните изменения и по създаване на регистъра на зоните на ограничения;

3. съдържанието и начина на представяне на кадастралния регистър на недвижимите имоти при създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри;

4. съдържанието и начина на представяне на схемите по етажи при създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри;

5. съдържанието и начина на представяне на регистъра на геодезическата основа;

6. дейностите по създаване на регистъра на административно-териториалните и териториалните единици;

7. неприемането на проект за изменение на кадастралната карта, чийто обхват се пресича с обхвата на приет проект (чл. 77, ал. 2).

(2) В срок до двадесет и четири месеца от влизане в сила на наредбата АГКК осигурява създаването на функционалности в информационната система на кадастъра за прилагане на дейностите по ал. 1.

(3) До осигуряване на функционалности в информационната система на кадастъра в срока по ал. 2 за ал. 1, т. 3 – 5 се прилага досегашният ред."

 

13.03.2017

            1. Коригирана е рамката на картния лист по новата Наредба 02-20-5. Трябва да се променят и размерите на текстовете тип 59,61,62,63,65,67  на  2 мм.

05.02.2017

            1. В схемата на етажите по наредба 02-20-5 контура на сградата се запълва с жълто и след това самостоятелните обекти се запълват със сиво. Има сгради, в които контура на някой етаж не съвпада с контра на сградата. В този случай трябва да се затвори фиктивен самостоятелен обект в сградата на този етаж с номер 999, който ще се оцвети в жълто вместо контура на сградата. Аналогично трябва да се затвори фиктивен контур ако има прилежащи части, които да останат бели. Те не трябва да са част от фиктивния контур. След изчертаване на схемата фиктивните самостоятелни обекти трябва да се изтрият.

20.01.2017

            1. Направена е схема на етажите по наредба 02-20-5 с изключение на прилежащите части.

            2. Направен е вход на второ трайно предназначение - защитени територия и второ НТП за защитени територии във формата за имот.

 

Новости в Mkad for  Windows - 2016 г.

 

 

24.11.2016

            1. В проектните имоти и сгради може да се въвежда проектен отрицателен номер. Имота и сградата се генерират с нормален номер, а в отделно поле се въвежда проектния номер. Ако е въведен, той се чертае на графиката. За сега Агенцията по кадастъра не може да приема cad файлове с отрицателни номера. Работете по стария начин.

11.10.2016

            1. Функциите за избор в правоъгълник и в контур могат да работят само за активните нива.

06.10.2016

            1. В параметри-Общи е добавен checkbox за запис на точките по границите на контура в GPX

09.08.2016

            1. Направен е изход и вход в cad v4.03 в частта кадастър. Подземни проводи и защитени зони не са готови.

24.05.2016

            1. Във формата за правене на DXF са добавени нови checkbox-ове за параметри bylayer и всички елементи в слой 0. При включен bylayer параметрите на

елементите са от съответния слой в autocad. Иначе всеки елемент има цвят и дебелина според типа му в mkad. При включено всички в слой нула всички елементи отиват с layer0 в autocad. така например всички могат да отидат в слой кадастър.

24.03.2016

            1. Във формата за подотдел е добавен бутон за извеждане на подотдела  в Google Earth.

23.03.2016

            1. Във формата за точка от опорната и работна мрежа е добавен бутон за извеждане на точката в Google Earth.

19.02.2016

            1. Направих една глупост, която я искат някои агенции по кадастъра. При правене на cad файл, ако има данни за вписване на документа в СВ, за издател да излиза съответната СВ. При писане на cad файл има checkBox за издател СВ и кода на СВ в номенклатурата на издателите.

03.01.2016

            1.Добавена е тематична карта на сгради по етажност.           

            2. Има нова тестваща програма на АГКК - http://www.ldc-bg.com/C4TST_v6.1.1.EXE. При изход в CAD >=4.01 полето AREA в таблица OGRPIMO излиза само при включен За CAD4test.

18.01.2016

            1. Във формата на запис на SHP може да се прави изход на самостоятелни обекти на определен етаж..

            2. Добавена е таблица за режим на застрояване като текст тип 160.

Новости в Mkad for  Windows - 2015 г.

 

11.11.2015

            1. В меню Файл-Импорт  е добавено четене на shp файловете по Наредба 49 на МЗХ, предоставени от ОСЗГ. Предварително трябва да се подготви празен файл с ЕКАТТЕ на землището, референтна точна и координата система 1970 в съответната зона. Четат се YYGEEEEE.SHP и YYPEEEEE.DBF - общо 5 файла. YY е стопанската година, а ЕЕЕЕЕ е ЕКАТТЕ на землището.

 

23.09.2015

            1. В меню споразумения е добавен параметър пътищата да се смятат за бели петна или за имоти с правно основание

                    - Когато са като бели петна пътищата не излизат в SP_99999.DBF. В този случай трябва да се прочетат отделно в ОСЗГ като споразумение за пътища.

                    - Ако не са като бели петна излизат в SP_99999.DBF. В този случай няма нужда да се четат отделно в ОСЗГ.

                     Във всички случаи пътищата излизат в SPP99999.DBF и в списъка за общините.

20.08.2015

            1. В меню споразумения е направено четене на shp файловете по Наредба 49 на МЗХ, предоставени от ОСЗГ. Предварително трябва да се подготви празен файл с ЕКАТТЕ на землището, референтна точна и координата система 1970 в съответната зона. Четат се YYGEEEEE.SHP и YYPEEEEE.DBF - общо 5 файла. YY е стопанската година, а ЕЕЕЕЕ е ЕКАТТЕ на землището. Ако имате актуален цифров модел в zem формат може да ползвате него вместо да четете тези данни.

22.06.2015

            1. Долу в статуса след координатите програмата пише координатната система.

7.06.2015

            1. Програмата чете и пише cad v4.02.

10.06.2015

            1. В Палетката за контури е добавен бутон за Регенерация с указване на точка в контура.

            2. В меню инструменти мястото на toolbars може да се заключва.

07.04.2015

            1. В Обекти-Парцел о добавено Графично отреждане на парцелите. За всеки парцел му отрежда имота, в който се намира надписа му.

31.03.2015

            1. В Параметри-Видимости е добавен checkbox за чертане само на проектните точки.

            2. Тематичната карта по местности включва всички местности в землището с кода им по номенклатурата на местностите, а не по модул10.

27.03.2015

            1. В палетката "Допълнителни инструменти" е добавен бутон за включване и изключване на активните тематични карти.

21.03.2015

            1. В параметри-файл-Тест-на десен клавиш на мишката върху списъка с грешки има функция за показване на грешките в графиката.

            2. В параметри-Видимости има  checkbox за визуализация на грешките от теста.

08.03.2015

            1. В параметри-файл-Тест-тест контури програмата проверява за самопресичащи се контури. При кликване на грешката програмата показва отсечката от контура, която се пресича с друга отсечка. Обикновено проблемът е някъде на края на отсечката.

            2. Във формата за данни от КК е добавено търсене на имот по пълен кадастрален идентификатор - ЕКАТТЕ.Район.Имот.

04.02.2015

            1. В параметри-файл е добавена Височинна координатна система на опорната мрежа във файла.

29.01.2015

            1. Направен е баланс на кадастъра за община за ОУП на община.

 

 

Новости в Mkad for  Windows - 2014 г.

 

17.12.2014

            1. Добавен е нов тип линия 263 граница на кадастрален район по наредба 8 - - . - - . -- . --. В nom файла да се добави в линии реда:

263 0 0 1 5 0 4.00 1.00 0.00 1 -1.00 0.40 0 176 0001000000000000 граница на кадастрален район наредба 8
02.12.2014

            1. В схемата на самостоятелни обекти, ако обекта има няколко нива (мезонет и т.н.), излиза графиката на всички нива.

            2. Във формата за имот е добавен бутон "КК", с който се извеждат данни за имота в кадастралната карта, ако има такава. Извеждат се данни за един имот от кадастралната карта, който има обща точка с избрания имот. Ако имота от кадастралната карта не съвпада с имота от цифровия модел, с бутона "КК" в новата форма може да се укаже друга точка и да се изведе имота в кадастралната карта, който съдържа указаната точка. Имота от цифровия модел е запълнен, а от кадастралната карта има червени граници.

 

10.10.2014

            1. При чертане на данни в система 2005 картните дали да съвпадат точно с разграфката на координатна система 2005 и да не са квадрат, а произволен четириъгълник според разграфката може да се настройва от Файл-настройка на принтера-трапецовидна рамка.

03.10.2014

            1. При чертане на данни в система 2005 картните листове съвпадат точно с разграфката на координатна система 2005 и не са квадрат, а произволен четириъгълник според разграфката.

28.09.2014

            1. Направен е някакъв вариант за правене на споразумения на масиви за ползване на земеделските земи, на основание чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ. Подробности.

            2. В параметри са добавени:

                    - Чертане на номер на стар кадастър като масив.

                    - Чертане на площ на имот стар кадастър

                    - Чертане на собственик на имот стар кадастър

            3. Добавена е тематична карта на стар кадастър по собственици.

 

13.09.2014

            1. Във формата за редакция на елемент на тематична карта е добавен бутон "RAL" за избор на цвят по системата RAL от Tаблицата за цветовете по Наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

05.09.2014

            1. В реперния карнет програмата слага стрелка към съседните точки и пише номера на съседната точка. Точките трябва да са свързани с тип линия 1.

04.09.2014

            1. Добавен е нов бутон във формата за реперен карнет - редакция на точката.

03.09.2014

            1. Добавен е нов бутон във формата за настройка на принтера - "Център". Указва се центъра на рамката.

            2. В реперен карнет е добавен бутон за копиране на рамката на карнета като рамка на файла.

            3. В реперен карнет е добавен Checkbox дали да се пише номер на страница и поле за въвеждане на номера на страницата. След печат на карнета номера на страницата се увеличава с едно.

01.09.2014

            1. Добавен е нов бутон в палетката за чертане на линия - перпендикуляр от точка до линии с вмъкване на проектна точка в линията в петата на перпендикумяра.

            2. В Обекти-текст е добавена функция за надписване на разстояния между проектни точки в линия.

            3. Функцията Котировка в меню обекти-текст след надписване на котировката извежда екрана за редакция на текст, за да се редактира генерирания текст.

 

11.02.2014

            1.Добавена е тематична карта на сеченията на стар кадастър и нормален кадастър за контактните зони.

 

Новости в Mkad for  Windows - 2013 г.

 

02.12.2013

            1.В скица е добавена командата $координати.опорна.мрежа$.

25.10.2013

            1. Във файл-Import е добавено четене на KML. Polygon-ите влизат като контури в текущия слой (името на маркера трябва да е число!), а линейните сегменти като линия с текущия тип.

 

11.09.2013

            1. Изхода в KML е групиран по папки.

26.08.2013

            1. В командите за скица е добавена $съсед.имот.нтп.нов$

07.08.2013

            1. Във Файл – Експорт – MIF/MID и SHP е добавен и изход в KML формат. Изхода в KML може да се настройва по съдържание - контури, линии, текст и условни знаци.

11.07.2013

            1. В параметри номера на имота може да се направи да излиза с водещи нули -"001001".

21.06.2013

            1. В командите на скица е добавена $сгради02$ - пише само номер и площ на сградата.

12.06.2013

            1. В параметри-скица е добавен параметър номерата на съседните имоти в скицата да се пишат както е в mkad - РРРРИИИИ.

29.05.2013

            1. При движение на мишката, ако е натиснат клавиша Alt, курсорът се движи само хоризонтално или само вертикално.

08.05.2013

            1. В Файл-Импорт е добавено четене на GPX  файл.

13.04.2013

            1. В избор по правоъгълник може да се избират само самостоятелните обекти в правоъгълника.

13.03.2013

            1. В DXF излизат и административните адреси, ако са включени в параметри-видимости.

08.02.2013

            1. В параметри-схеми на етажи/карнети е добавена потребителска номенклатура на правоспособни лица-бутон "..." до регистрационен номер.
22.01.2013

            1. Добавен e условен знак тип 605 - Надморска височина на водното ниво. В *.nom файла в края на условните знаци да се добави:

 

605 65280 65280 1 3 k 1.50 0.18 12 12 1111111110000000 Надморска височина на водното ниво
 

            2. Добавенa e точка от опорна мрежа тип 53 - Надморска височина на водното ниво. В *.nom файла в края на опорната мрежа да се добави:

 

53 0 0 1 605 22 22 2 0.18 1 0 1111111110000000 Надморска височина на водното ниво,
16.01.2013

            1. В палетата за точка е добавен бутон за надписване на координатите на подробна точка. Указва се подробната точка и след това се позиционират координатите като текст. Използва се текущия тип текст.

15.01.2013

            1. В скицата е добавена команда $парцел.други.права$ за другите права върху парцел от регулация (УПИ).

14.01.2013

            1. В номера на квартал и парцел от регулация може да има и букви (100а, IVa). Този номер се въвежда е в отделни полета във формата за парцел. Стандартно програмата слага номерата по правилото ПППКК от вътрешния номер на парцела ( квартала) и обратно. В новите полета може да се добави буква в номера на квартал или парцел. Понеже буквите са се появили при дублиране трябва да се процедира така:

 

кв. 100,  парцел I -  номер=10001 както до сега.

кв. 100а, парцел I - номер=30001, където квартал 300 го няма в модела.

кв. 100, парцел Iа - номер=10061, където парцел 61 го няма в квартал 100.

кв. 100, парцел Iа - номер=20001, където квартал 200 го няма в модела, а в квартал 100 има 99 парцела и няма свободен номер..

кв. 100а, парцел Iа - номер=20001, където квартал 200 го няма в модела.

 

Данните отиват правилно в CAD формата.

 

 

 

 

Новости в Mkad for  Windows - 2012 г.

 

14.11.2012

            1. В модулът за парцеларни планове могат да се смятат и дължините на трасето в имотите, през които то минава. С слой стар кадастър може да се затварят линейни контури. В таблицата за имота може да се укаже, че типът му е трасе. Тогава се смята дължината на трасето в засегнатите имоти. В документи-парцеларни планове има нов регистър с дължините.

13.11.2012

            1. Във  файл-export е добавено изход в cad v4.00 от слой стар кадастър.

23.10.2012

            1. В палетата чертане на линия е добавен бутон за чертане на щриховка на външния ( по-голям от 180 градуса) ъгъл между две линии.

12.10.2012

            1. Добавени са типове линии 168 и 169 за границите на охранителни зони по ЗУЧК.

 

168 255 255 1 2 1 5.00 2.00 0.00 0 0.00 0.50 0 200 1000000000000000 Охранителна зона "А" по ЗУЧК
169 255 255 1 2 1 5.00 2.00 0.00 0 0.00 0.30 0 201 1000000000000000 Охранителна зона "Б" по ЗУЧК
 

27.09.2012

            1. В Трансформации между различни координатни системи е сложена и трансформация от система 1970 г. в система 2005 и обратно. Предишната система UTM 89 е преименованя на Булреф89. Разликите между двете системи са от порядъка на 5-10 см.

11.07.2012

            1. В настройка-картни листове в добавено чертане на разграфката 4 км. и 12 км. на системата ИСАК.

28.06.2012

            1. В настройка на скицата е добавен параметър за начин на сортиране на собствениците, когато са повече от един. Възможните стойности са:

                    - без сортиране ( по реда на въвеждане);

                    - по ЕГН / БУЛСТАТ;

                    - по име;

                    - по дата на документа за собственост;

25.04.2012

            1. Добавена е командата $имоти.списък0$, която извежда обикновен списък на имотите, за който е отреден парцела, без текста "образуван от имот". Ако се форматира като Subscript, излиза като индекс на номера на парцела - X10.

22.03.2012

            1. Във формата за имот-Други данни е добавено поле за основание за ползване със стойности:

                         1. Собственост

                    2. Аренда

                    3. Наем

                    4. Заповед по чл.37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ

По това поле може да се прави и тематична карта.

            2. В Служебни корекции-Групови редакции е добавено "определяне на основанието за ползване" на имотите, които има договор за наем и аренда. Останалите трябва да се въведат от потребителя.

            3.  В Служебни корекции-Групови редакции е добавено "Въвеждане на основание за ползване от файл". Структурата на текстовия файл  е:

код

номер

номер

....

 

където код е стойност на кода  за основание за ползване - 0,1,2,3,4. Следват номера на имоти във формата МММИИИ, т.е 3/3 за масив и имот.

 

20.03.2012

            1. Нова версия на програмата за работа с 3-цифрени сгради. Версията на програмата е 3.00.

                Внимание:

                Новата версия преструктурира базата данни и след това не можете да се върнете на старата версия с новата база данни. Старите данни се архивират в zip файл с текущата дата в името. Трябва програмата да се обнови на всички компютри, които ползват данни в локална мрежа!

 

13.03.2012

            1. Добавена е възможност за въвеждане и редакция на многоредови текстове. Внимание! Такива текстове не могат да излизат в ZEM и CAD формат!

07.03.2012

            1. В изход  в SHP формат е добавено и изход на линии - всички или само на избраните. За да изведете само даден тип може в Обекти-линии-смяна на тип да изберете само определен тип линии.

            2. В изход  в SHP формат е добавено и изход на условни знаци като точки - всички или само на избраните. За да изведете само даден тип може в Обекти-условни знаци -смяна на тип да изберете само определен тип знаци.

29.02.2012

            1. В схеми на етажите на сграда в параметри може да се настройва да излизат данните за правоспособното лице независимо, че схемата не е по наредба14.

10.02.2012

            1. Във формата за имоти е добавен бутон за редакция на параметрите на точките по границата на имота. Всички точки по границата на имота получават нови метод на определяне и метод на означаване.

26.01.2012

            1. В меню Редакция е добавено "Избраните в KML файл". За сега работи само на контури и надписи.

24.01.2012

            1. В командите за макетите на скица е добавена командата $исторически собственици$. Работи като командата за собственици, но извежда историческите собственици на имота.

 

13.01.2012

            1. Полетата за идеални части за разширени на 5 цифри. Базата данни се преструктурира и не може да се чете със предишни версии на програмата!.

 

09.01.2012

            1. В документите за парцеларни планове са добавени Баланс по нов НТП и баланс по трайно предназначение на територията.

 

Новости в Mkad for  Windows - 2011 г.

 

16.12.2011

            1. Регистъра на засегнатите имоти в парцеларни планове е коригиран така, че реда на колоните да отговаря на наредба №8.

            2. В регистъра на засегнатите имоти в парцеларни планове може да излиза изборно стар или нов НТП и Вид територия или трайно предназначение на земята.

06.12.2011

            1. Направено е добавяне на DXF в меню файл-добавяне.

20.11.2011

            1. Направено е четене на ZEM 3.03.

17.09.2011

            1. Направена е настройка дали да се извежда номера на подземния провод или характеристиките му - Параметри-видимости.

01.08.2011

            1. При изход в SHP на подотдели са добавени полета за възраст, височина, диаметър и запас.

            2. При изход в SHP на имоти  е  добавено поле за име на един собственик.

 

06.07.2011

            1. При изход в CAD формат е добавен параметър за автоматично запълване на стар номер за имотите от КВС, за които не е въведен такъв.

30.06.2011

            1. При въведен 13 цифрен БУЛСТАТ в скицата излиза текста "БУЛСТАТ", а не "ЕГН".

            2. Във формата за търсене е направено търсене на подотдели по различни показатели.

16.06.2011

            1. Направено е четене на графика от shp файл - Файл-Import-Четене на SHP.

19.04.2011

            1. При изход на cad формата за CAD4test идеалните части 1/1 излизат като "   /   ".

14.04.2011

            1. В настройка  на печат е добавен параметър дали да се печата текста "Основно сечение на релефа...".

22.03.2011

            1. В параметри общи е добавен параметър за центриране на края на добавената линия при генерация на контур.

17.03.2011

            1. Метод точка хваща и координатите на условните знаци.

11.03.2011

            1. При извеждане на имот в Google Earth може да се извежда и площта на имота.

            2. Растерите от системата на МЗХ се трансформират автоматично в координатната система на файла, ако е зададена.

25.01.2011

            1. При печат на кадастрален регистър е добавен параметър дали да се печатат и двата комплекта данни за документа за правото, когато са въведени и номер, дата, том, регистър и дело на издателя на документа и номер, дата, том, регистър и дело в службата по вписвания. Ако е избран печат само на един комплект данни, а са въведени два, се извеждат данните от службата по вписванията. Ако е въведен само един комплект данни, печата се той. Ако не е избран този параметър, печатат се всички въведени данни за документа.

12.01.2011

            1. В скицата е добавена команда сгради01. При тази команда номера на сградата се записва без номер на район и имот.

04.01.2011

            1. При отваряне на растер в TIFF формат се чете файлът с разширение .tfw ( ако съществува) и от него се вземат координатите и размера на растера.

 

 

 

Новости в Mkad for  Windows - 2010 г.

 

12.10.2010

            1. Направена е функцията Автономериране на точките в масив в меню Обекти-Точки.

18.06.2010

            1. С последните версии на  GoogleEarth има проблем с отварянето на KML файлове за показането на данните в Google Earth. За целта направете следното:

    а. Отворете Windows Explorer

    б. В меню Tools-Folder options-File Types намерете тип KML

    в. Натиснете бутона Restore

    г. В Advanced-Оpen-Edit трябва да виждате следния път: C:\Program Files\Google\Google Earth\client\googleearth.exe "%1"

18.06.2010

            1. В Параметри-Файл е добавен бутон за дублирани обекти.

19.05.2010

            1. В меню обекти-знаци в добавена функция за въртене на знака за вход на 90° заради Cad4test.

            2. При изход в cad формата има възможност знаците за вход да се завъртят на 90° в cad файла за Cad4test. Новият тест на АК IcarTest чете знаците за вход "правилно". Ако cad файла е записан с въртене на входовете, при обратно четене трябва да се пусне горната функция за оправяне на посоката на знака за вход.

18.05.2010

            1. На линии 45 и 64 са добавени буквите Т и К по линията.

08.04.2010

            1. Добавени са нови типове линии:

                261 - Открити външни стълби и

                262 - Открит вход на подземна част на сграда.

           Изтеглете новата версия и новите *.nom файлове.

15.03.2010

            1. Във формата за редакция на растери е добавена възможност за изключване на чертането на референтните точки на екрана.

10.03.2010

            1. Направена е база данни на подземни проводи и шахти - виж тук

            2.При изход в CAD формат е добавен параметър за запазване на номера и датата на актовете за държавна и общинска собственост. Ако е избран, в CAD формата отиват данните от акта, независимо че са въведени и данните от вписването на акта в Агенцията по вписванията. АК иска данните от вписванията, а общините си искат номера и датата на акта в общината. При сегашния CAD формата няма решение на проблема, защото има място само за един документ.

18.02.2010

            1. Във формата за собственост / права е добавен флаг за право от допълнителен документ. Допълнителен документ е документ, който не добавя права към правата от основния документ, а само ги описва по друг начин. Например - решение на ПК за възстановяване на земеделски земи и констативен нотариален акт въз основа на решението. Не е ясно кой от двата документа е основен и кой допълнителен? Такива данни се въвеждат в Поземлените комисии само за пълнота и за отразяването на наличие на такива документи, които в по-вече от  случаи са излишни. Програмата ги чете и пише в ZEM и CAD 4.00 формат. При продажби тези допълнителни документи трябва също да отиват в историята според смисълът им. Допълнителните документи излизат в скиците.

6.01.2010

            1. Във меню Обекти-линии e добавена функция за обръщане на избраните линии.

 

 

Новости в Mkad for  Windows - 2009 г.

07.12.2009

            1. Във менютата Обекти-линии, текст, условни знаци и опорна мрежа е добавена функцията Изтриване на избраните елементи от съответния вид. Функцията е активна ако има избрани елементи.

01.12.2009

            1. Списъка на типове линии и условни знаци може да се сортира по азбучен ред. Когато е изведен с Alt_F2 се сменя сортировката. Когато е сортиран по азбучен ред може да се позиционира с буквите на кирилица.

25.11.2009

             1. Добавени за нови условни знаци и линии:

                   линия тип 260 - брод

                   условен знак 602 - водосток тръбен    

                   условен знак 603 - водосток покрит    

                   условен знак 604 - водосток     

            Изтеглете новите *.nom файлове от www.kolma.bg

06.11.2009

             1. Добавена е нова команда в скица - $координати.географски$. Формата на географските координати се задава в Параметри-Скица.

03.11.2009

             1. Mkad for windows работи и под Windows 7. Виж Инсталиране на Mkad for Windows на Windows Vista и Windows 7 NEW

02.11.2009

             1. Добавени са нови команди за скица: $адрес$ - пълен адрес на имота-  бул./ул., №, блок, вход, етаж, апартамент

30.10.2009

             1. Добавени са нови команди за скица на сграда: $година$, $разгъната.площ$, $конструкция$, $адрес.блок$, $имот.кид$, $адрес$

23.10.2009

             1. Добавени са нови начини на вертикално подравняване на текст - горе и в средата на текста. Променят се във формата за редакция на текст.

14.10.2009

             1. В документи-лесоустройство е добавен баланс по вид гори.

05.10.2009

             1. При изход в CAD формат версия 4.00, ако документа за собственост е акт за държавна или общинска собственост, се извежда номера и датата на документа, независимо дали е въведен номер и дата на вписване в АВ. Това е направено, защото общините и областните администрации си искат номера и датата на акта и не ги интересува номера и датата на вписването в АВ. При другите документи се извежда номера и датата на вписването, ако е въведен.

16.09.2009

             1. Оправена е грешка при схеми на етажите на сграда. В едър мащаб графиката излизаше извън прозореца на чертежа.

14.09.2009

             1. В избор на собственик и улица на десния клавиш може да се изтрие цялата собственост на собственика или всички адреси, в които участва улицата. Направено е заради АК, защото сега не искали собственици с име " Няма собственик" и адреси с улица "Липсва адрес"! Функциата пита два пъти и ако потвърдите и дата пъти трие!

18.08.2009

             1. Направен е 13 цифрен БУЛСТАТ. Пробвайте го.

15.07.2009

             1. Добавена е тематична карта по Стар НТП.

22.05.2009

             1. В модулa за трансформация между различни координатни системи е направен вход и изход в GPS формат на програмата GPS Utility.

07.05.2009

            1. В параметри-тематични карти картите могат да се настройват да се чертаят само върху избраните елементи.

30.03.2009

            1. В Документи-Кадастър-Списъци са добавени списъци на имоти с концесия или наем по концесионер или наемател.

            2. Във формата за търсене на текст на десен клавиш е добавено "към главни" и "към малки" букви на избраните текстове.

            3. В редакция е добавен избор по контур.

30.03.2009

            1. Във формите за чертане на линия е добавен бутон за чертане на линия под зададен ъгъл

            2. В меню Файл-Export е добавен изход в GPX формат за MapSourse на файла, а в редакция - на избраните елементи.

27.03.2009

            1. Във формите за сам. обект е добавено ново поле Описание. В скицата излиза с командата $описание$.

24.03.2009

            1. Във формите за смяна на тип е добавено поле за запазване на нивата на елементите при групова смяна на тип.

12.03.2009

            1. В макетите за скици са добавени следните команди за придаваеми места:

Цикъл по всични придаваеми места за имота или парцела:

$придаваеми места$

....

$придаваеми места$

 

В цикъла са активни следните команди:

$пр.номер$          Номер на придаваемото место

$пр.парцел$        Номер на парцел, към който се придава придаваемото място

$пр.квартал$      Номер на квартал към който е парцела, към който се придава придаваемото място

$пр.имот$            Номер на имот, от който се придава придаваемото място

$пр.площ$           Площ на придаваемото место

$пр.уредено$      Изформация дали придаваемото мсто е уредемо или не

 

Следните команди трябва да се сложат в макет за имот с придаваеми места:

$придаваеми места$

Придаваемо място номер $пр.номер$ към парцел $пр.парцел$ в квартал $пр.квартал$ с  площ $пр.площ$ - $пр.уредено$

$придаваеми места$

 

Следните команди трябва да се сложат в макет за парцел с придаваеми места:

 

$придаваеми места$

Придаваемо място номер $пр.номер$ от имот $пр.имот$ с  площ $пр.площ$ -$пр.уредено$

$придаваеми места$

 

10.03.2009

            1. В Параметри-скица е добавено редакция и добавяне на нови текстове в полето "служи за".

            2. При редакция на планове могат да се изведат имотите, които имат промяна с дадения план.

            3. Добавена е тематична карта по арендатори. Работи както по собственик, но за арендаторите.

27.02.2009

            1. В меню Обекти-Имоти е добавен елемент Сечения за контактни зони. Програмата смята сечения на имотите в населеното място (вид територия 3) с други имоти в слой кадастър. Регистъра на имотите в контактната зона се печата в Документи-кадастър-списъци-регистър на контактна зона.

25.02.2009

            1. Във формите за редакция на подробна точка, точка от опорната мрежа и условен знак са добавени  бутони за copy и paste. При copy в clipbord-a на Windows  се записва в текстов вид N X Y на точката. След това точките могат да се "поставят" в Word или произволен текстов редактор.  При paste се очаква в clipboard-a да има същата информация в текстов вид.

            2. Във формата за координатни трансформации на десния клавиш са добавени елементите Copy Стари координати, Copy Нови координати и Paste стари координати. При copy  се копират в clipboard-a в текстов вид избраните точки, а при paste се вземат от clipboard-a. Точките може да са повече от една и всяка е на отделен ред.

            3. Във формите за имоти, парцели и стар кадастър на десния клавиш върху координатите е добавено Copy to Clipboarad на координатите в горния формат.

            4. Във формата за редакция на линия е добавен бутон за копиране на точките от линията в Clipboard-a.

            5. Добавени са следните нови команди в макетите за протокола за трасиране:

$фирма.булстат$
$трасиране.в.резултата.на$

$трасиране.въз.основа.на$

Съответните елементи са въвеждат в Параметри-Схеми на етажи/карнети.

            6. Протокола за трасиране може да се вика от меню трасировъчен карнет. Тогава се извеждат и посочените изходни точки от опорната мрежа.

05.02.2009

            1. Добавен е нов макет за скица за протокол за трасиране - protokol_za_trasirane.rtf. Изтеглете го от Макети  на документи Mkad for Windows

22.01.2009

            1. Вмъкнатите файлове могат да станат част от основния файл - Обекти-Вмъкнати обекти-Редакция-десен клавиш на обекта .....(аналогично на explode  в autocad).

15.01.2009

            1. Добавен е бутон за Генерация на схемата на картните листове в Параметри-Картни листове. В обхвата на екрана във файла се генерират текстове и линии от включените нива на разграфката на картните листове. Текстовете са от тип 128 до 134, а линиите от тип 241 до 255. Получения цифров модел може да се редактира или да се изведе в DXF формат.

13.01.2009

            1. Добавена е възможност за работа с вмъкнати *.а файлове в графичния файл- Обекти-Вмъкнати обекти-Нов и редакция. Вмъкнатите обекти само се чертаят и не могат да се редактират директно. Реално те не да част от *.а файла, а се четат отделно и само се чертаят с основния файл. Може да им се задават следните настройки (Обекти-Вмъкнати обекти-Редакция);

    - Видимост

    - Прозрачност

    - Залепване за рамката на чертежа - горе или долу, ляво или дясно.

Основното предназначение е за добавяне на разни таблици и легенди. Таблиците и легендите се правят в отделен файл и се добавят към чертежа. За сега двата файла се чертаят в един мащаб. При залепване на вмъкнатия файл се използва прозорецът му, който предварително трябва да е определен точно с функцията разширение. За да се редактира таблицата или легендата трябва да се редактира вмъкнатия *.а файл в друг прозорец и да се запази на диска. Програмата сама се усеща, че файлът на диска е променен и го зарежда отново.

Ако вмъкнатия файл не е залепен за страните на рамката той може да се движи на произволно място - Обекти-Вмъкнати обекти-Редакция-десен клавиш на обекта-Движение.

Ако основния файл трябва да се "разкарва" по други компютри, вмъкнатите файлове трябва да да се копират и те.

10.01.2009

            1. Добавени за два бутона в Принтер Настройки - Запазване на текущите настройки и Четене на запазени настройки (рамка). Настройките за запазват във файл с разширение .ramka и се четат от такъв файл. Може да се четат и fname.ini файлове от друг графичен файл (fname.a).

09.01.2009

            1. Добавен е нов ред горе в дясно в оформлението на картен лист за повече съседни землища.

30.12.2008

            1. Променен е модулът за търсене на текст. Сега резултатите излизат в таблица и се показват при двойно чукане с мишката.

20.12.2008

            1. Направен  е някакъв изход в MIF/MID и SHP формати. Който се интересува да ми пусне един e-mail.

            2. В документи-кадастър е добавен баланс по начин на възстановяване на имота.

15.12.2008

            1. При чертане на двойна линия може да се задават броя двойни линии. Използва се за чертане на стълби.

10.12.2008

            1. Пуснат е електронния портал на Агенцията по кадастър и "имотния регистър"  http://www.icadastre.bg/.

05.12.2008

            1. В служебни корекции е добавено групово въвеждане на ограничения по Натура 2000. За въвеждане само в имотите, които попадат в натура 2000 сеченията трябва да са сметнати предварително.

28.11.2008

            1. Във формата за трансформация между различни координатни системи може да се настройва формата на географските координати.

20.11.2008

            1. При включени граници на имоти в параметри-видимости програмата чертае границите на имоти с дебелината на тип 2 или 156 за граници на райони. Добавен е нов параметър дали в този случай да взема и цвета на линията от тип 2 или 156 съответно.

14.11.2008

            1. Във формата за смяна/изтриване на тип на опорона мрежа на десен клавиш има добавени функции за маркиране и размаркиране на избраните типове.

            1. Във формата за смяна/изтриване на тип на тест на десен клавиш има добавени функции за маркиране и размаркиране на избраните типове.

            1. Във формата за смяна/изтриване на тип на условен знак на десен клавиш има добавени функции за маркиране и размаркиране на избраните типове.

07.11.2008

            1. Добавена е тематична карта по основна категория.

            2. Добавена е генерация на рамката като част от графиката в настройка на принтер.

28.10.2008

            1. В редакция на растерни изображения е добавено четене и писане на координатите на референтните точки в и от файл. Формата на файла е:

            N X Y

където       

            N -Номер на точка

            X -x геодезически

            Y -y геодезически

27.10.2008

            1. Добавена е тематична карта на слой лесоустройство по вид собственост

23.10.2008

            1. С десен клавиш на географските координати може да се сменя формата им.

20.10.2008

            1. В Параметри-Видимости е добавена възможност да не се надписват сградите - Сигнатура на сгради- "без". И до сега това можеше да става чрез Видимости и игра с мащабите. Сега може да става директно.

14.10.2008

            1. При въвеждане на нова улица след търсене в ГРАО се копира и името на улицата, а не само кода по грао.

10.10.2008

            1. Във палетата точка е добавена функцията разделяне на линия на равни дължини. Посочва се линията и се задава дължината на отделните сегменти.

01.10.2008

            1. Във формата за самостоятелни обекти е добавено поле за номер в улицата на адреса на самостоятелния обект(входа). Когато полето е празно се взема номера на сградата. Иначе се пише въведения номер.

12.09.2008

            1. Със CTRL_F6 и SHIFT_F6 се показва следващ, предишен файл (прозорец).

08.09.2008

            1. В Палетата за растери е добавена функция за информация за растера. Същата функция е добавена и при редакция на растери на десен клавиш.

2. При четене на растери от поземлените комисии в име Xy-zzz- растера се позиционира на точното място в координатна система UTM WGS84, 35 зона.

3. В параметри-Файл-тест на десен клавиш е добавено изход на протокола с грешки в word.

02.09.2008

            1. В Палетата за точка е добавена функция за ъглова засечка.

28.08.2008

            1. В Палетата за растери е добавен бутон за движение на растера. Движението на растера трябва да се прави само при първоначално позициониране на растера, защото след него се губи вече направената ориентация на растера! Ако се направи след трансформация на растера, той трябва да се трансформира отново.

26.08.2008

            1. В Параметри-Скица е добавен параметър за пълен номер на съседите в скицата.

20.08.2008

            1. В Параметри-Скица са добавени номер и дата на молба за скицата. Те излизат в скицата със съответните команди, когато тя се прави от имота, а не от документите по САТО

            2. При четене на растерни изображения програмата се съобразява с текущия мащаб на файла и резолюцията и размера на растерното изображение и съответно го мащабира в графиката. Затова преди четене на растерно изображение файлът трябва да е в мащаба на изображението.

12.08.2008

            1. В Обекти-Подотдели е добавена функция за генерация на номерата на отделите в слой лесо като текст от тип 83.

            2. При кликване с мишката върху мащаба в статус лентата се отваря формата Параметри-Общи за смяна на мащаба.

04.08.2008

            1. В Параметри са добавени бутони за запаване само на настройките на тематичните карти и само за настройките в NOM файла.

            2. В Документи-лесоустройство е добавен пълен списък на подотделите

04.07.2008

            1. В меню обекти линия е добавен елемента гребен.

20.06.2008

            1. В тематичната карта по собственик ако се въведе празно ЕГН/БУЛСТАТ се оцветяват имотите без собственик

19.06.2008

            1. Във формите за извеждане на контур е добавен бутон Hide tree/Show tree за скриване и показване на дървото на контурите. При скрито дърво формата се извежда по бързо.

            2. В схемите  на етажите на сграда е сложен параметър за автоматично надписване на предназначението на сам. обекти, различни от жилище. Надписването става и в графиката на етажа и при схема на един сам. обект.

            3. В схемите  на етажите на сграда е сложен параметър за автоматично определяне на броя на редовете и колоните в схемата.

            4. В схемите етажите на сградата се чертаят автоматично две точки от контура на сградата.

16.06.2008

            1. Добавена е тематична карта по местности( по модул 10 на кода на местността).

            2. Добавена е тематична карта по отдели за слой лесоустройство.

            3. Добавена е тематична карта по подотдели за слой лесоустройство.

05.06.2008

            1. Във формата за сгради в листа за сам. обекти на десния клавиш е добавена функция са отместване на етажите в сградата. Задава се броя на етажите на отместването (+/-).

27.05.2008

            1. В меню редакция работят функциите Cut, Copy graphics, Paste graphics, Copy CAD file и Paste CAD file. Активни са когато има избрани графични елементи. ВНИМАНИЕ! Ако се направи copy и paste в същия файл се получава дублиране на графичните елементи!

20.05.2008

            1. При ориентирането на растерни данни при трансформацията данните за афинната трансформация се записват в текстови файл с името на растера и разширение .AF

            2. В меню Редакция е добавено извеждане на избраните контури в Google Earth. някои програми вземат разширението KML при себе си. Върнете го към Google Earth в Tools- Folder options-File Types.

16.05.2008

            1. В меню Обекти-линии са добавени команди са заглаждане на една линия и за заглаждане на всички хоризонтали.

            2. В меню Обекти е добавено подменю Схеми на картни листове. Менюто е активно само ако текущата рамка е кадастрална в свободна разграфка. Могат да се добавят, изтриват и редактират различни картни листове в свободната разграфка както и да се движи цялата схема. Типът на текста на номера на картния лист е 68.

12.05.2008

            1. В макетите е добавена е командата $функционално предназначение пълно$ за сгради.

29.04.2008

            1. В Параметри файл е направена страница за тест на файла. Могат да се тества за незатворени контури и липса на съседи на имоти. При кликване върху грешката тя се показва на графиката.

24.04.2008

            1. Направенo е запазване на текущия прозорец на екрана под номер от 0 до 9 и извеждане на запазен прозорец – десен клавиш на графиката и избор от списък  в палетата Лупа.

23.04.2008

            1. Направени са макети на скица-проект за делба на сгради и скица-проект за обединяване на сгради.

2. Реализирани са командите $стари.сгради.списък$, $стари.сгради$ и  $проектни.сгради$.  

22.04.2008

            1. Във формата за парцели е добавен бутон “Указване на имот”, за който е отреден парцела.

            2. Във формата за имоти е добавен бутон “Указване на парцел”, който е отреден за имота.

15.04.2008

            1. Програмата чете формат ZEM 3.00

            2. В параметри е добавен параметър за писане на индексите на парцелите като кадастрален идентификатор на имота.

09.04.2008

            1. В трансформация  между различни координатни системи на десен клавиш новите точки могат да се копират във файла като подробни точки или като точки от опорната мрежа, ако новата координатна система съвпада с координатната система на файла.

            2. В трансформация  между различни координатни системи на десен клавиш старите точки могат да се запазват като текстов файл.

04.04.2008

            1. Добавен е трасировъчен карнет в прозорец- Трасировъчен карнет-рамка

            2. В трасировъчния карнет може да се редактира номера на карнета

            3. При избор на точка или на рамка за карнета се вижда цялата графика на екрана.

            4. В трасировъчния карнет може да се променя или движи рамката на карнета

            5. В модулa за трансформация между различни координатни системи е направен изход в GPX формат, който се чете от последната версия на Mapsource (версия>=6.03).

            6. В модулa за трансформация между различни координатни системи е направен изход в LOC формат, който се чете от последната версия на Mapsource (версия>=6.03).

            7. Програмата може и да чете горните формати.

21.03.2008

            1. Програмата  може да чете елипси и дъги от елипси от dxf файл.

19.02.2008

            1. В меню Обекти-Линии е добавен елемент Свързване. Свързва посочената линии с други линии, ако е възможно,  в една линия.

            2. В меню Обекти-опорна мрежа е добавен елемент Серия. Програмата генерира опорни точки от текущия тип с последователни номера

11.02.2008

            1. Добавенa e функцията размяна на X и Y координати в обекти-трансформация

31.01.2008

            1. Добавени са параметри са чертане на стрелка към номера на контура, когато е извън контура и параметър за подсказка в графиката.

16.01.2008

            1. При спиране на мишката върху номер на контур се извежда кратка информация за контура.

04.01.2008

            1. Добавен е нов елемент в меню- Документи – Натура 2000.За сега има само списък на имотите в Натура 2000. Редът на работа е следния:

- Затваря се контур на имот с границите на Натура 2000 в ниво стар кадастър – например с номер 0.1

- В меню обекти-стар кадастър се изпълнява сечение

- В параметри-видимости се сменя начина на изписване на номера на имотите на LKAD

- В документи-Натура 2000 се вади списък на имотите, които попадат в контура на Натура 2000 в excel или word

            - Списъкът се редактира допълнително в excel или word като му се променя заглавието и се изтриват излишните колони.