REGES

Програма за регистрация на сгради и входове с етажна собственост по закона за Етажната собственост за общините

Новости

01.07.2012 г.

            Нова версия на програмата за Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

    - променен е входа, като може да се въвежда e-mail в адреса на хората

    - добавено е въвеждане на членове на контролния съвет за сдруженията

    - добавени са нови данни за сдруженията - наименование, предмет, начин на представяне, % на участие на собствениците и адрес.

    - Направена е новата регистрационна карта

    - Направено е удостоверение за регистрация на сдруженията

    - Направен е регистър на сдруженията - пълен и за даден период