Начало | За нас | Форум | Контакти | Карта на Сайта 


Софтуер за Геодезия,

             Картография

и Кадастър

 


 1. Кадастър:
  • MKAD for Windows - програма за кадастър на населени места
  • MKAD for DOS - програма за кадастър на населени места. Платформа MS-DOS
  • LKAD - програма за земеразделяне
  • FRZG - програма за поддържане на цифрови модели на планове за земеразделяне в Поземлените комисии, МЗГАР

 

 1. Общини:
  • MKAD for Windows - програма за кадастър на населени места
  • REGES - програма за регистрация на сградите и входовете с етажна собственост
  • MATO for DOS - програма за кадастър на населени места. Платформа MS-DOS

 

 1. Работни заплати:
  • SALARY - програма за работни заплати под Windows

 

 1. Други:
  • DITAWIN - Програма за лесоустройаствени карти и проекти
  • MKADPM - plot manager за MKAD за DOS под WINDOWS
  • MKADXP - допълнителни модули за работа на MKAD под ДОС под Windows XP
  • DB - програма за договори за доброволни делби
  •  
 2. Програма за управление на горски територии
  • Forest Info - програма за управление на горски територии