Горещи новини:

Направен е модул за цифров модел на терена и интерполации на хоризонтали

Направен е модул за подписване на cad файл.

Направен е модул за правене на споразумения на масиви за ползване на земеделските земи.

Направени са като условни знаци знаците от закона за движението по пътищата.

Направен е модул към програмата за цифров модел, регистър и баланси за плажове по ЗУЧК.

Нова версия за 3-цифрени сгради

Направена е база данни на подземни проводи и шахти - виж тук