Документи,  генерирани от програмата mkad for Windows

      Документите се генерират от макети и могат да се извеждат в RTF файлове или да се печатат директно от програмата:

Скици:

Заповеди по Параграф 4: Наредба №14