Указания за избягване на проблеми с тапата при печат от Windows 98/95

 

При работа с mkad за DOS под Windows 95/98 при печат от windows на принтер през паралелния порт се получава конфликт между mkad и спулера на windowsПри този конфликт може да се изтрие съдържанието на защитния модул. За да не се получава такъв конфликт трябва да се стартира еднократно програмата C:\MKAD\VXDINST.EXE, която инсталира драйвера LPTVXD.VXD.

 

 

Download lptxvd