Сравнителна таблица между CAD и ZEM формат

 Ако някоя комисия Ви пита, защо няма нещо в цифровия модел потърсете отговора тук.
 

 

CAD1

CAD2

CAD3

CAD4

ZEM1

ZEM2

Слой Кадастър 

+

+

+

+

+

+

Слой Регулация

-

+

-

+

-

-

Слой Почвени карти

-

+

-

+

-

-

Слой Лесоустройство

-

-

-

+

+

+

Слой Схеми

-

-

+

+

-

-

Мащаб

+

+

-

-

+

+

Таблица ИМОТИ

+

+

Pozemlimoti

Pozeml_imoti

+

+

Вид собственост в таблица IMOTI

+

-

-

+

 

 

Местности в данни за имотите 

-

+

+

+

+

+

Категории в данни за имотите

-

+

-

+

+

+

Начин на възстановяване в данни за имотите

-

+

-

+

+

+

Закон в таблица имоти

-

-

+

+

 

 

Таблица SOBSTVENOST

+

+

Prava

Prava

+

+

Таблица PRAVA

-

-

+

+

-

-

Площ по документ в SOBSTVENOST / PRAVA

-

+

+

+

 

 

ИДЕНТИФИКАТОР на имот

9

9

17

17

8

8

Структура на идентификатора

Рррррииинн

Ррррииинн

Рррр.ииии.ссс.ооо

Рррр.ииии.ссс.ооо

Мммииинн

Мммииинн

EGN / БУЛСТАТ

10

13

13

13

10

10

Тип на субекта в PERSON

-

+

+

+

+

+

Table SGRADI

+

+

+

+

+

+

TABLE ZEMIMOTI данни за земеделски имоти

-

+

-

В таблица POZEMLIMOTI

 

 

TABLE OGRPIMO ограничения

-

+

+

+

 

 

TABLE SERVITUTI

-

+

+

+

+

+

TABLE MESTNOSTI

-

+

+

+

+

+

TABLE CADRAJON

-

+

+

-

-

-

TABLE APARTS

-

-

+

+

-

-

TABLE REGCONTURI

-

+

+

+

-

-

TABLE CODMER мероприятия

-

+

-

 -

-

-

TABLE ZAPOVEDI

-

+

Zapodobr

+

 

 

TABLE PRIMESTA

-

+

-

+

+

+

TABLE REGRAJON

-

+

-

-

-

-

TABLE OTREGDANE

-

+

-

+

-

-

TABLE SECHENIA

-

+

-

-

-

-

TABLE KATEGORIA

-

+

-

+

-

-

TABLE IMOTKATEG

-

+

-

-

 

 

TABLE IZDATELI

-

-

+

+

+

+

Надпис на сигнатура на сгради

-

-

+

+

-

-

Надпис на административен адрес

-

-

+

+

-

-

Номенклатура за Вид територия

Стара

Стара

Нова

Стара+нова

Стара

Стара

Номенклатура за НТП

Стара

Стара

Нова

Стара+нова

Стара

Стара

Издатели на документи

-

-

+

+

+

+

Вид на правото

-

-

+

+

-

-

Срок на правото

-

-

+

+

 

 

Идентификатор на имота по документ

-

-

+

+

-

-

Сложни идеални части

-

-

+

+

+

+

ЕГН на свързано лице

-

-

+

+

-

-

Данни за регистрация на фирмата

-

-

+

+

-

-

Данни за законност на сгради

-

-

+

+

-

-

Данни за подземни проводи 

-

-

-

-

-

-